Sözlü Bildiri Programı için tıklayınız.

 

Bildiri kitabını indirmek için tıklayınız.Değerli Meslektaşlarım,
 
Deneysel Hematoloji Derneği olarak; Ülkemizde desteklenmesi ve bir disiplin altında yürütülmesinde yarar gördüğümüz,
Deneysel ve Klinik araştırmalar, Faz ve Gözlem çalışmalarının sunulacağı, bu çalışmalarda karşılaşılan problemlerin ve çözüm
önerilerinin tartışılacağı bir kongre ve çalıştay yapmayı planlamış bulunmaktayız.
 
18-20 Nisan 2014 Tarihinde, Kapadokya'da yapılacak olan toplantıda, Hematoloji, Onkoloji, Genetik, Biyoloji ve
diğer temel bilimler alanında faaliyet gösteren bilim insanlarımızın katılarak, araştırmalarını sunmalarını bekliyoruz.

EBMT 2014 Kongre başlıklarının da sunulacağı bu kongremizde;  Kapadokya’nın otantik ve farklı atmosferini de görme ve yaşama fırsatını da sunacağız.
Tüm meslektaşlarımızın bu güzel, zengin içerikli toplantımıza katılmalarını ve bilimsel faaliyetlerini paylaşmalarını bekliyoruz.
 
 
Saygılarımızla.
 

Prof Dr Ali Ünal      Prof Dr Güray Saydam
Kongre Başkanı Genel Sekreter